Felhasználási feltételek

1. A felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Szabályzat”) tárgya

1.1. A jelen Szabályzat a Taképszolg Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 125.; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webportálok (a továbbiakban: „Portál” vagy „Portálok”) található információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1.2. Felhasználónak (a továbbiakban: „Felhasználó”) minősülnek a Portálok látogatói, illetőleg mindenki, aki a Portálok bármelyik szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

2.1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül, valamint értékesítési tevékenység nyújtása.

2.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Portálok bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

3. A regisztráció

3.1. A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó a jelen Szabályzatba ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

3.3. A regisztrációval Felhasználó beleegyezhet, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását.

3.4. A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a felhasználó által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

4. Az egyes szolgáltatások

4.1. Vásárlás: A szolgáltatás keretén belül elérhető funkciókra érvényes felhasználási feltételek az Általános Szerződési Feltételekben találhatóak meg.

4.2. Hírlevél: A Felhasználó adatainak megadásával feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, lakcím, e-mail cím megadása). Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett reklámajánlatokat küldjön számára.

4.3. A Portálokon közzétételre kerülhetnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, hírértékű tartalmak is (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói Tartalom). A Szolgáltatói Tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, válogatott információkat tartalmaznak közvetlenül vagy közvetve (linkek útján). A Szolgáltatói Tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók tájékoztatását kívánja szolgálni.

4.4. Kalkulátorok: A Szolgáltatás keretén belül elérhető automatizmusok segítségével Felhasználó a szükséges paraméterek megadásával különböző információkat tud generálni saját maga számára. A Kalkulátorban szereplő információk csupán tájékoztató jellegűek.

5. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

5.1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

5.2. A Szolgáltatás, valamint a Portálokon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

5.3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Portálokra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg.

5.4. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Portálokról, úgy azt kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti meg. A Portálok tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

5.5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

6. Felelősség

6.1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

6.2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.3. A Portálok harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Portálokról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

6.4. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7. Adatvédelem

7.1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltató Adatvédelmi szabályzata rendelkezik.

8. Hatály és módosítás

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Szabályzat módosítását.

 

Budapest, 2012. szeptember 18.

Taképszolg
Korlátolt Felelősségű Társaság